Journal Of Science and Religion
ISSN 2069-4865

COLECTIV DE REDACTIE

Redactor șef:
Prof. univ. dr. Gh. valerica Cimpoca, Universitatea Valahia din Târgoviște,
director Centru de Cercetări Interdisciplinare - Religie și Știință "Sfântul Maxim Mărturisitorul"
E-mail: valcimpoca@yahoo.com

Redactor executiv:
Pr. Prof. univ. dr. Stoica Ion, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxa
E-mail:  pr_stoica@yahoo.com

Secretar general de redacție:
CS. drd. ing. Dorin Let, Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul de Cercetare Științifică si Tehnologică Multidisciplinară UVT-ICSTM
E-mail: let.dorin@icstm.ro

Redactori:
Pr. Lector univ. drd. Sorin Bute, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxa
E-mail: bute_sorin@yahoo.com

Conf. univ. dr. Claudia Stihi, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Stiinte si Arte
E-mail: cstihi@yahoo.com

Lector. univ. dr. Mihai Ardeleanu, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Stiinta Materialelor
E-mail: miniarde@yahoo.com

Conf. univ. dr. Cristiana Radulescu, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Stiinte si Arte
E-mail: radulescucristiana@yahoo.com

Editor tehnic:
ACS. drd. ing. Andreea Stancu, Institutul de Cercetare Științifică si Tehnologică Multidisciplinară
E-mail: andreea.stancu@icstm.ro

Pr. Conf. univ. dr. Petre Comsa, Facultatea de Teologie Ortodoxa
E-mail: comsa.petre@gmail.com