Journal Of Science and Religion
ISSN 2069-4865

COMITETUL ȘTIINȚIFIC


Președinte:
Gh. Valerica Cimpoca - director Centru de Cercetări Interdisciplinare - Religie și Știință "Sfântul Maxim Mărturisitorul"

Membri:
IPS Prof. univ. dr. Mihăiță Nifon - Mitropolit si Arhiepiscop de Targoviste
Academician Rusu Adrian - UPB Bucuresti
IPS Nicolae - Mitropolit de Mesogheia si Lavreotiki, Grecia
Prof. univ. dr. Ion Cucui - Rector Universitatea Valahia din Târgoviște
Prof. univ. dr. Constantin Ghita - Prorector Universitatea Valahia din Târgoviște
Prof. univ. dr. Cornel Cobianu - Honeywell Bucuresti
Prof. univ. dr. Gheorghe Brezeanu - UPB Bucuresti
Prof. univ. dr. Ion V. Popescu - UVT, Facultatea de Stiinte si Arte
Prof. univ. dr. Miron Oprea - Univ. Petrol-Gaze, Ploiesti
Pr. Prof. dr. Musoiu Nicolae - Facultatea de Teologie, Sibiu
Pr. Prof. dr. Răducă Vasile - Universitatea Bucuresti, Facultatea de teologie
Prof. dr. Popa Gheorghe - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iași
Prof. dr. Bel Valer - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj Napoca
Prof. dr. Petrescu Emil - UPB Bucuresti
Prof. univ. dr. Viviana Filip - UVT, Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica
Pr. Conf. Comșa Petre - UVT, Facultatea de Teologie Ortodoxa
Conf. univ. dr. Ion Stoica - UVT, Facultatea de Teologie Ortodoxa
Conf. univ. dr. Claudia Stihi - UVT, Facultatea de Stiinte si Arte
Conf. univ. dr. Cristiana Rădulescu - UVT, Facultatea de Stiinte si Arte
Lect. univ. dr. Mihai Ardeleanu - UVT, Facultatea de Ingineria Materialelor, Mecatronica si Robotica
Lect. univ. drd. Sorin Bute - UVT, Facultatea de Teologie Ortodoxa
CS. drd. ing. Iulian Băncuță - UVT, Institutul de Cercetare Stiintifica si tehnologica Multidisciplinara
CS. drd. ing. Dorin Leț - UVT, Institutul de Cercetare Stiintifica si tehnologica Multidisciplinara

PROCESUL DE RECENZARE (PEER-REVIEW)

Procesul de recenzare, peer-review, al articolelor propuse spre publicare în  revista "Journal of Science and Religion" se desfășoară în mod similar cu procedurile internaționale uzuale.
Astfel, un articol propus spre publicare și transmis redacției revistei, va fi selectat și trimis de către comitetul de redacție al revistei, simultan, la doi dintre membrii comitetului știintific cu competențe în domeniul în care se încadrează lucrarea. Dacă vreunul dintre cei doi recenzenți, în decurs de 7 zile își declină competența sau refuză din alte motive să recenzeze articolul, acesta este trimis altui recenzor.
Recenziile se transmit în termen de o lună către redacția revistei, iar comitetul de redacție comunică rezultatul fiecărei recenzii către autor(i).
Cei doi recenzenți evaluează lucrarea după o grilă, prezentată mai jos, și care conține 4 capitole esențiale pentru realizarea unui înalt nivel știintific al lucrării:
1.     Importanța practică și actualitatea temei  propuse în lucrare
2.     Contribuții originale și rezultate
3.     Nivelul științific al lucrării   
4.     Recomandări pentru autor(i)
Fiecare dintre aceste capitole are punctaje ce descresc de la 5 la 1, în funcție de calitatea și nivelul excelent respectiv nesemnificativ al lucrării.
Fiecare recenzie se încheie cu capitolul al 5-lea, de concluzii, în care recenzentul are trei variante de răspuns: a) poate să accepte lucrarea în forma sa inițială; b) să o accepte după ce autorul(ii) refac lucrarea după recomandările recenzentului; c) să  respingă lucrarea.
Dacă cei doi recenzenți propun, amândoi, una dintre variantele a) sau b), lucrarea este acceptată pentru publicare: fie în forma sa inițială, dacă amândoi recenzorii propun varianta a), fie după refacerea lucrării de către autor(i) în termen de o 1 lună de la data trimiterii concluziilor celor doi recenzenți, dacă unul dintre aceștia propune varianata b).
Dacă unul dintre recenzenți propune varianta c), atunci lucrarea este respinsă.
Comitetul științific și comitetul de redacție al revistei "Journal of Science and Religion" își propun realizarea și menținerea unui înalt nivel științific al articolelor publicate, pentru a înscrie revista în lumea selectă a excelenței internaționale în domeniile științei și religiei.

JOURNAL OF SCIENCE AND RELIGION
"VALAHIA" UNIVERSITY OF TÂRGOVISTE

The Scientific Committee
18-22 Blvd. Unirii, Targoviste, Dambovita, Romania
Phone/fax +40245 206109
E-mail: office@josr.ro
Web site: www.josr.ro

Reviewer's Name:
Affiliation:
Date:

Manuscript number:
Track:
Title:
Authors:

1.      The practical importance and the actuality of paper
       5-Exceptional, 4- Significant, 3-Minor, 2-Questionable, 1-None or not suitable
(Comments:  .....................................)
2.   The original contributions and results (comments)
5-Exceptional, 4- Significant, 3-Minor, 2-Questionable, 1-None or not suitable
(Comments:  .....................................)
3.    The scientific level
5-Exceptional, 4- Significant, 3-Minor, 2-Questionable, 1-None or not suitable
(Comments:  .....................................)
4.        Recommendations to author(s)
(Template, language, style, graphical materials, mathematics etc.
Note: any correction can be made directly on the text in red pen).................
5.        Conclusions
For publication
For publication after the paper has been reviewed
Rejected

ACCEPTURI ALE RECENZORILOR

Click aici pentru a vizualiza accepturile recenzorilor.